"מצודת הרוקאד"- מצודה תלמית בדרום הגולן/ אורן זינגבוים, רשות העתיקות

אורן זינגבוים, רשות העתיקות

zingboym@israntique.org.il

 

בשנת 2014 ערכה רשות העתיקות חפירת הצלה סמוך לגדר המערכת, מזרחית למיצר. החפירה בוצעה עבור משרד הביטחון ונוהלה על ידי א' ברון וא' זינגבוים.

בחפירה נחשפו שרידים של מבנה גדול ואיתן, מצודה או מגדל מבוצר, שנבנה ככל הנראה במאה ה-3 לפנה"ס ושימש עד ראשית המאה ה-2 לפנה"ס. מיקומו האסטרטגי של האתר בנקודת תצפית טובה על מפגש הנהרות, ירמוך ורוקד מחד גיסא, והיעדר מקור מים קרוב ומיקומו בשולי השטח החקלאי מאידך גיסא, מעלים את האפשרות שזהו מבנה בעל אופי צבאי.

המבנה רבוע ומידותיו 12 על 12 מ'. קירות המבנה בנויים מאבני בזלת גדולות בעלות סיתות שוליים. למבנה שתי מערכות של קירות מעטפת: פנימית וחיצונית. המערכת הפנימית כוללת ארבעה קירות (109W, 111W, 123W, 110W) ברוחב של כ-1.5 מ'. פניהן של אבני הגזית מהוקצעות וללא סיתות שוליים. קירות המעטפת החיצונית (122W, 125W, 138W, 143W) נוספו ונצמדו מבחוץ אל קירות המערכת הראשונה. קירות אלה בעובי דומהלקירות המערכת הפנימית, אך אבני הגזית בעלי סיתות שוליים והונחו במקצב סדיר של ראש ופתין, תוך כדי שלוב הנדבכים התחתונים של המבנה אחד בשני. אבני הפינה נושאות סיתות שוליים בשני הפנים.

מצודה זו הינה יחודית ואין לה כיום מקבילה מבחינה אדריכלית / צבאית במרחב. יתכן ויש בכך כדי להגדירה כמצודה ממלכתית תלמית בדרום הגולן, אל מול מוצא הירמוך, כחלק ממערך הגנה מרחבי-ארצי שעדיין לא נמצא. הגנה מרחבית כנגד הסלווקים או הגנה ארצית גם כנגד שבטי המזרח.

צילום: SKY VI | "מצודת הרוקאד" במבט מהאוויר


accessibility