תכנית לבתי ספר יסודיים

"מגלים גולן"- תכנית רב שנתית להכרת בגולן לבתי ספר יסודיים:

אי אפשר לאהוב או להרגיש משהו שלא מכירים. את הכרות עם הגולן איננו יכולים לעשות בתוך החלל הכיתתי. עלינו לצאת אל מרחבי הגולן להרגיש, לראות, להתבונן ולחקור אותו .
במסגרת פעילות מדרשת הגולן נחבר בין האתגרים הסביבתיים הקיימים היום לבין הכרות עם הגולן.
המשבר הסביבתי שאנו עומדים לפתחו מחייב אותנו לנהוג במשאבי הטבע בצורה חדשה. חובה עלינו לנהוג בהם כבאוצר יקר ערך שאין לו תחליף – אוצר החיוני להמשך קיומנו, ולהשתמש בהם באופן מושכל ומחושב.
החברה האנושית בתקופתנו מכירה בכך שאנו חיים בעידן של משבר סביבתי גלובלי, שהוביל להסכמה בינלאומית שנדרשת דרך חדשה של פיתוח – פיתוח מקיים – פיתוח בר קיימא, העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם, תוך התבססות על ההבנה כי הפיתוח האנושי תלוי במערכות האקולוגיות המקומיות והעולמיות.
אחת ממטרות מדרשת הגולן היא לחנך להכרת הסביבה לידיעת הארץ ולמורשתה , לטפח את הזיקה לנוף ולסביבה ולחזק את הקשר בין הציבור הרחב לבין ערכי החי והצומח שבה, הטבע הדומם, יחידות הנוף השונות, שרידי העבר והיישוב לתולדותיו . חשוב לנו להטמיע באוכלוסייה ערכים של שמירת טבע ואהבת הארץ לצד ערכים של אחריות האדם לסביבתו הקרובה – הארצית והעולמית, דרך מגע ישיר עם השטח ומפגש מוחשי עם הארכיאולוגיה וההיסטוריה. אנו מאמינים שתשתית ערכית כזו בונה אדם, חברה וסביבה.
יציאה לשדה לסיור ,שיטוט או טיול מאפשרת לחניכים לגעת בסביבה , לגלות את הסביבה ואת עצמם וללמוד באופן פעיל. הסביבה מחוץ לכיתה היא החצר, הגינה, הרחוב השכונה והגולן, דרך הישוב על כל היבטיו המלאכותיים, האנושיים והטבעיים ועבור אל הסביבה הקרובה והאזור הרחוק יותר, הארץ כולה ועד העולם הרחב.
מטעני החוויות שיצטברו מהגיל הצעיר ביותר ועד הבגרות, מגוון המידע שיירכש ברצף מתוך הכוונה והנחיה , מתן האפשרות לאינטראקציות חברתיות בסביבות שונות מהמרחב הכיתתי, ליווי ושיקוף של התהליכים החברתיים, האפשרות שהחניכים יתנסו בכישורים ומיומנויות טיילות ושדאות ברצף מתוכנן ומובנה, אמורים כולם להוביל להצלחה
תהליך הלמידה יהיה ספירלי ויעבוד ב-4 רבדים ברמת התלמיד:
1. פליאה – רגש: חוויה, שאינה מילולית לרוב. העיסוק בדרך הפליאה באה לגרום לאדם להסתכל על "הצד השני של המטבע" בייחסו לטבע – לא רק מה אני עושה לטבע אלא גם "מה הטבע עושה לי?" אילו חוויות, התרגשויות, תובנות ועוד גורם לי המגע עם הסביבה. רייצ'ל קרסון, במאמרה "על הפליאה", העלתה את מושג הפליאה לדיון, וכתבה:" זה לא כל כך חשוב לדעת כמו להרגיש- ידע )קוגניציה, הבנה, אוריינות, חשיבה ביקורתית
2 – ידע -קוגניציה, הבנה, אוריינות, חשיבה ביקורתית
3. התנהגות -נקיטת עמדה, עשייה, אימוץ וטיפוח הרגלים ואורח חיים
4. חברתיות – יצירת קשר בין הילדים, אקלים חברתי טוב ונוח ללא אלימות, כבוד הדדי וכבוד לסביבה, יצירת מעגלי שיח ודיונים תרבותיים.

מטרת התוכנית הרב שנתית:

1. הכרות עם הגולן
2. להוות תשתית חווייתית צומחת, להכרת הארץ ממנה תונבט אהבת הארץ
3. רכישת ידע אינטגרטיבי רחב ומגוון
4. התנסות להשגת מיומנויות למידה וכישורי טיילות תוך כדי אינטראקציה חברתית חינוכית.
5. להעלות את המודעות והרצון למעורבות, תוך עשייה למען החברה והסביבה
6. פיתוח מנהיגות סביבתית חברתית

Open chat
שלום,
כיצד אוכל לעזור לך?
דילוג לתוכן