כחומר ביד היוצר – כבשן כלי החרס במג'דוליה/ ערן מאיר

ערן מאיר, מכון שמיר למחקר; מכללת אוהלו

eranmeir02@gmail.com

 

תעשיית ייצור החרס בגולן נותרה במשך שנים רבות בצילה של תעשיית השמן המפותחת. עדויות לקיומם של אתרי ייצור קרמיקה בגולן התגלו כבר בסקרים שונים. דוגמאות לאתרי ייצור שזוהו בעבר יש בג'ומייזה וג'ורניה שבמרכז הגולן; חוורית שבצפונו; ואל-עריס שבדרומו. בדיקות פטרוגרפיות וכימיות מעידות כי היו מוקדי ייצור נוספים שטרם התגלו.
בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים המוקדשים לתעשיית כלי החרס, ונמצא כי מבחינה כרונולוגית הייצור המקומי בגולן הוא בעיקר מהתקופה הרומית. ולמרות כל זאת עד לאחרונה טרם התגלו מתקני הייצור עצמם.

מפעל החפירות במג'דוליה שם לו למטרה לנסות ולזרות מעט אור על חיי היומיום בכפר הקדום ולא להתמקד רק בהיבט הציבורי של הקהילה (דהיינו בתי הכנסת). במסגרת זו נחשפו שני בתי בד וכן בית מגורים מהעת העתיקה.

בסקרים המקדימים שנערכו נמצא כי בחלקו הצפוני-מזרחי של האתר ישנו ריכוז גדול של שברי כלי בישול. בעקבות זאת החלה חפירת בדיקה ובמהלכה התגלה, לראשונה בגולן, כבשן ייצור של כלי חרס. למעשה זוהי גם פעם ראשונה בארץ בה מתגלה מתקן שכזה באזור בזלתי. בכבשן במג'דוליה יוצרו כלי בישול משלושה טיפוסים שונים המתוארכים למאה השלישית ותחילת המאה הרביעית. בהרצאה יוצגו הממצאים מהחפירה.

הגילויים במג'דוליה פותחים בפנינו כיווני מחקר שונים, הנוגעים לכלכלת המרחב הכפרי בגולן בעת העתיקה. שאלות שונות - תחילת הייצור והפסקתו, אופי הייצור (חומרי הגלם ואיכות הכלים) ושווקי היעד - הן כולן חלק מניסיון להבין את מרקם החיים החברתי-כלכלי המשתנה לפרקים. שאלת האיזון בין מסחר מקומי למסחר בין-אזורי קשורה בהבנה של שגשוג ודעיכה של ההתיישבות בגולן.

צילומים: מיכאל אזבנד -  כבשן ייצור, פסולת ייצור


accessibility