סימנים לבית כנסת קדום מהתקופה הרומית בעין קשתות/ חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת

חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת

bendavidhm@gmail.com

 

ידועים לנו כיום כשלושים בתי כנסת עתיקים ברמת הגולן, כולם כמעט במרכז הגולן בין נחל סמך בדרום, נחל שוח (שמצפון לנחל גלבון) בצפון ובין ציר המפלים במזרח והירדן והכנרת במערב. אזור זה הוא ליבו של מחוז גולן היהודי מימי בית השני, המשנה והתלמוד. 

בחפירות שנערכו במספר בתי כנסת בשלהי שנות השבעים ואילך הובחנו בתי כנסת משתי תקופות – שלהי ימי הבית השני מחד והתקופה הביזאנטית מאידך עם פער של כשלוש מאות שנה ביניהם. בגמלא העיר הראשה של מחוז גולן בימי הבית השני נתגלה בית כנסת אחד מתוך כעשרה בתי כנסת שמוכרים לנו מימי הבית השני בכל ארץ ישראל. בקצרין, עין נשוט, דביה, כנף, דיר עזיז ואום אל קנאטר נחפרו בתי כנסת שרובם תוארכו למאה הששית.

אז היכן בתי הכנסת של ימי המשנה (ימי רבי יהודה הנשיא סביב שנת 200) או ימי התלמוד הירושלמי שנחתם בין 350 ל-400? זהו האתגר המחקרי של השנים האחרונות ושל השנים הבאות בגולן בפרט ובארץ בכלל.

כרגע יש פעילות בשלושה כיווני מחקר:

א. מציאת בתי כנסת באתרי ישוב במרכז הגולן שחיו רק בתקופת המשנה ו/או התלמוד הירושלמי ולא המשיכו את חייהם לתקופה הביזנטית - וזהו הסיפור המיוחד של האתר מ'גדוליה.

ב. זיהוי מבני בתי כנסת קדומים יותר מתחת למבני בתי הכנסת מהתקופה הביזאנטית. 

ג. זיהוי פריטים ארכיטקטוניים ואמנותיים של בתי כנסת קדומים בתוך מבני בתי הכנסת המאוחרים יותר.

בחפירות בית הכנסת של אום אל קנאטר הורמו מרצפות רבות על מנת לתארך את זמן הנחת הרצפה, וכן לחפש שרידים של מבנים מתחת לבית הכנסת הנוכחי. על סמך זיהוי ראשוני של  עשרות מטבעות מתוך האלפים שנמצאו מתחת למרצפות האבן נבנה בית הכנסת המפואר לא לפני המחצית השנייה של המאה הששית. בשלב בו הרמנו למעלה מ-30% מהרצפה, שזה פי כמה מכל מה שנחפר במבנה אחר בגולן ובגליל, לא מצאנו כל שריד למבנה קדום. רק כשהמשכנו הלאה מצאנו מתחת למרכז בית הכנסת בעומק של כ-70 ס"מ מתחת לרצפה שרידים של טור עמודים של מבנה ציבורי שקדם למבנה המפואר בכמאתיים וחמישים שנה – ככל הנראה בית הכנסת הקודם של הכפר. בעקבות הגילוי הזה יש מקום "לחפור" בדוחות של בתי כנסת אחרים שנחפרו בעבר בגולן, בעיקר על ידי צבי מעוז ולחפש סימנים ברורים של מבנים קודמים.

צילום: אילנה גונן- שרידי בית הכנסת הקדום מתחת לרצפת ביה"כ המאוחר בעין קשתות


accessibility