אתר היסטורי חדש

בחפירות נמצאו שני שערים - אלו וממצאים נוספים הביאו את החוקרים להסיק כי מדובר בעיר שעריים, שמוזכרת בסיפור דוד וגוליית בספר שמואל א' י"ז נ"ב. על בסיס הכתוב בתנ"ך והעובדה כי נמצאו שני שערים, משערים חלק מהחוקרים כי מדובר ביישוב "שערים".

באתר נמצאו חרצני זיתים שרופים. בדיקת זמן מחצית החיים על פי פחמן 14, מאפשרת לקבוע כי השכבה המקראית היא מהשנים 1050-970 לפנה"ס.

בחפירות נמצא אוסטרקון (חרס) כתוב בכתב הפרוטו כנעני בעברית העתיקה ביותר. על פי ניתוח בלשני נראה כי החרס הוא מהמאה העשירית לפנה"ס. הצעות חלקיות לקריאת האוסטרקון פורסמו בדצמבר 2009 על ידי חגי משגב ועדה ירדני, בינואר 2010 פורסמה הצעתו של גרשון גליל מאוניברסיטת חיפה (מספר שורות חסרות):

אל תעש: ועבד א[ת]...
שפט עבד ואלמנ(ה) שפט ית[ם]
וגר רב עלל רב דל ו
אלמנ(ה) נקם *יבד (=ביד) מלך.
אבינ ועבד שכ גר תמ[כ]

האתר עלה לכותרות שכן הוא מאפשר, על פי דעת החופרים, לקבוע  כי זוהי עיר בצורה מתקופת הממלכה המאוחדת, יתכן אף מתקופת דוד המלך עצמו. דבר שמלמד על גודלה של הממלכה המאוחדת והגבולות אל מול הפלישתים. עד לזיהוי זה (שנתון למחלוקת), לא היה ממצא ממשי שמאשש את דברי התנ"ך בדבר גודל הממלכה.

באתר עצמו ניתן לראות את השער הראשי בן ארבעת התאים. בשער גם ניתן לראות תעלת ניקוז. בסמוך לחומה המרשימה ניתן לראות בתים בני ארבעה חדרים. 

בעמק האלה שדרומית לחרבת קאפיה התחולל הקרב המפורסם בין דוד לגלית, וכאן נמצא אוסטרקון ועליו כתב עברי הקדום ביותר שנמצא עד כה.

לקריאה נוספת:

חורבת קיאפה באתר ויקפדיה >>

שמואל א' פרק י"ז באתר מאגר ספרות הקודש >>

בספר "עקבות דוד המלך בעמק האלה".


accessibility